thuế TNCN (20%) của phần thu nhập này vào tờ khai tạm tính quý 2/2015. Khi QTT TNCN năm 2015, công ty chỉ kê khai phần thu nhập thực tế và số thuế TNCN (20%) tương ứng (Không bao gồm số lương còn nợ và số thuế (20%) tương ứng). Đến quý 1/2016 khi đã thanh toán cho NLĐ, công ty kê khai số thu nhập và số thuế này bù trừ với số thuế đã nộp ở năm 2015. Xin hỏi công ty kê khai như vậy có đúng không?"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Công ty tôi có nợ lương tháng 4,5,6/2015 của NLĐ (Thuộc diện cá nhân không cư trú). Trả NLĐ vào tháng 3/2016. Nhưng công ty đã kê khai và nộp đủ số thuế TNCN (20%) của phần thu nhập này vào tờ khai tạm tính quý 2/2015. Khi QTT TNCN năm 2015, công ty chỉ kê khai phần thu nhập thực tế và số thuế TNCN (20%) tương ứng (Không bao gồm số lương còn nợ và số thuế (20%) tương ứng). Đến quý 1/2016 khi đã thanh toán cho NLĐ, công ty kê khai số thu nhập và số thuế này bù trừ với số thuế đã nộp ở năm 2015. Xin hỏi công ty kê khai như vậy có đúng không?

Đối với quà tặng kèm khi mua căn hộ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Chuyển nhượng công trình trên đất thuê thực hiện theo quy định nào?

Sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập thế nào?

Về nội dung này, Bộ Tài chính có trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

“ 2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế...”

Theo hướng dẫn tại Tiết a.1) Điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

“ 1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, theo trình bày của độc giả Trần Thị Thu Hằng, công ty nợ lương người lao động tháng 4, 5, 6/2015 nhưng công ty đã kê khai, nộp thuế tương ứng với phần thu nhập tiền lương còn nợ (Tổ chức chưa trả thu nhập, người nộp thuế chưa được nhận thu nhập) vào tờ khai quý 2/2015 là sai với quy định, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức trả thu nhập cho người nộp thuế.

Trước khi quyết toán thuế TNCN năm 2015, công ty không thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung giảm phần đã kê khai sai trên, đến khi quyết toán công ty tự ý loại ra (tức là tại quyết toán thì không có phần thu nhập và số thuế TNCN đã khấu trừ tuơng ứng với phần thu nhập tiền lương còn nợ mà công ty đã kê khai vào tờ khai quý 2/2015), theo quy định khi đã gửi quyết toán thuế TNCN năm thì người nộp thuế không được kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai tháng (quý) nữa, tuy nhiên số tiền thuế trên đã nộp vào Ngân sách Nhà nước sẽ là số thuế nộp thừa và sẽ được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ sau.

TCTC (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm