VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Mới đây, Bộ Tài chính có nhận được thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Hiền về vấn đề kê khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Gỡ vướng về hoàn thuế giá trị gia tăng

Giải đáp thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bột wasabi?

Gỗ ghép thanh xuất khẩu có thuế suất 20%

Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị về hiệu lực một số chính sách thuế

Hỏi: Từ đầu năm 2016 cơ quan thuế khoán doanh thu của tôi là 8.400.00 đồng và tiến hành thu thuế khoán, tuy nhiên sau khi kinh doanh được 3 tháng nhận thấy tình hình kinh doanh không tốt, hàng hóa tồn kho, ế ẩm nhiều, doanh thu thực tế không đạt 8.400.00 đồng nên tôi muốn giảm thuế khoàn phải nộp hàng tháng có được không? Khi tôi yêu cầu điều tra để xác định doanh thu thực tế thì cơ quan thuế trả lời là nếu điều tra mà doanh thu giảm 50% trở lên thì mới tiến hành điều chỉnh còn nếu chưa đến 50% thi không được điều chỉnh như vậy có đúng không? Nếu sau khi điều tra mà doanh thu của tôi tăng chưa đến 50% thì có phải điểu chỉnh tăng thuế không?

Về nội dung này Bộ Tài chính có giải đáp cụ thể:

Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh quy định:

“Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

4. Xác định doanh thu và mức thuế khoán

a) Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong một năm.

b) Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm, ...) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán. Trường hợp có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp độc giả Nguyễn Thị Hiền là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, nếu trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm,...) thì độc giả phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Trường hợp độc giả không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán.

Cục Thuế trả lời để độc giả Nguyễn Thị Hiền biết và thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

PV.

Có thể bạn quan tâm