VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn về thẩm định nhà thầu trong mua sắm thường xuyên

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn về thẩm định nhà thầu trong mua sắm thường xuyên

Đơn vị của bà Đỗ Thị Lan Anh (Quảng Ninh) được UBND tỉnh phân cấp quyết định mua sắm tài sản Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc và có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Vậy, bộ phận nào sẽ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Gói thầu nào được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi?

Mua sắm thường xuyên bằng vốn nhà nước được thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5; Khoản 1, Điều 8 và Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên quy định như sau:

Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương thì Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ mà thẩm quyền quyết định việc mua sắm đã được phân cấp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân cấp quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đấu thầu.

TCTC (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm