VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn xác định nguồn và phương thức chi tăng lương cho cán bộ, công chức năm 2018

Xác định nguồn và phương thức chi tăng lương cho cán bộ, công chức năm 2018 theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn xác định nguồn và phương thức chi tăng lương cho cán bộ, công chức năm 2018

Từ 19/9/2018, căn cứ để xác định nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sẽ được thực hiện theo Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi điều chỉnh mức lương cơ sở

Hoàn thiện dự thảo về điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu

Theo đó, việc chi trả kinh phí để tăng lương cho các đối tượng là cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Một là, các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn theo quy định để chi trả tiền lương tăng thêm.

Hai là, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, địa phương chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

Ba là, đối với các địa phương còn khó khăn, ngân sách cấp trên thực hiện tạm cấp kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đủ nguồn.

Cũng tại Thông tư số 68/2018/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn về nguồn kinh phí để thực hiện tăng lương của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể, nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 theo Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính; Sử dụng nguồn 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2017 được Thủ tướng giao; Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có)…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM