doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh khắc phục trường hợp ghi sai mã số doanh nghiệp trong hóa đơn bán hàng để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Khắc phục ghi sai mã số doanh nghiệp trong hóa đơn bán hàng

Cục Thuế Bình Phước vừa có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh khắc phục trường hợp ghi sai mã số doanh nghiệp trong hóa đơn bán hàng. Nguồn: internet

Khắc phục ghi sai mã số doanh nghiệp trong hóa đơn bán hàng

(Tài chính) Cục Thuế Bình Phước vừa có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh khắc phục trường hợp ghi sai mã số doanh nghiệp trong hóa đơn bán hàng để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Cục Thuế Bình Phước cho biết, căn cứ Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.
Bên cạnh đó, người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Cục Thuế Bình Phước cũng lưu ý doanh nghiệp, hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Có thể bạn quan tâm