VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Khai bổ sung sau thông quan về đồng tiền thanh toán như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khai bổ sung sau thông quan về đồng tiền thanh toán như thế nào?

Trước các thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc khai bổ sung sau thông quan về đồng tiền thanh toán, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan đã có những hướng dẫn cụ thể.

Người phụ thuộc không có CMND, tính giảm trừ gia cảnh thế nào?

Văn phòng đại diện công ty dược được thực hiện hoạt động gì?

Cục Giám sát quản lý về Hải quan cho biết, theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật,

Căn cứ các quy định trên, trường hợp sau khi hàng hóa được thông quan, doanh nghiệp phát hiện có sai sót về mã tiền tệ thì doanh nghiệp được phép khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra và chấp nhận việc khai bổ sung nếu các chứng từ chứng minh việc khai bổ sung đầy đủ và chính xác theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị doanh nghiệp có khúc mắc liên quan đến việc khai bổ sung sau thông quan về đồng tiền thanh toán liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, xuất trình hồ sơ chứng từ có liên quan để thực hiện khai bổ sung theo đúng quy định pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM