VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Khấu trừ thuế GTGT với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Khấu trừ thuế GTGT với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách

Trong trường hợp Chi cục thuế có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước (KBNN) địa phương không thực hiện khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại KBNN đối với công trình xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh do doanh nghiệp nội tỉnh thực hiện. Trường hợp này, KBNN có thực hiện khấu trừ hay không?

Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định mới thực hiện thế nào?

Quy định mới về thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Thẩm quyền điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: Tại Khoản 3, Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (Thông tư 156) quy định: “KBNN nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư  làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN… KBNN chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành...; các trường hợp người nộp thuế chứng minh đã nộp đầy đủ tiền thuế vào NSNN thì không thuộc phạm vi khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Điều này”.

Bên cạnh đó, tại Điểm 1 Công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 156/2013/ TT-BTC và Thông tư số 119/2014/ TT-BTC hướng dẫn:

“1. Phạm vi thực hiện khấu trừ thuế GTGT: Phạm vi KBNN thực hiện khấu trừ, không phải khấu trừ, chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán cho công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 28 Thông tư 156.

Ngoài ra, KBNN không thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với các trường hợp: Hợp đồng cung cấp thiết bị, hợp đồng tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự án, kiểm toán, bảo hiểm không ghi trên cùng với hợp đồng của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản; các khoản chi phí đầu tư xây dựng của các dự án, công trình thuộc ngân sách cấp xã; các khoản chi phí đầu tư xây dựng của các công trình cải tạo, sửa chữa đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư  xây dựng cơ bản; các khoản chi phí đầu tư xây dựng của các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia giao bằng nguồn kinh phí sự nghiệp”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, việc khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán công trình xây dựng, xây lắp có sử dụng vốn NSNN không phụ thuộc vào tiêu thức công trình thuộc phạm vi địa bàn nội tỉnh hay ngoại tỉnh; KBNN thực hiện thanh toán vốn cho công trình cần xác định các trường hợp phải khấu trừ thuế GTGT hoặc không phải khấu trừ thuế GTGT để thực hiện theo đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM