VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh

Tổng cục Thuế trả lời vướng mắc về việc xác định doanh thu tính lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh.

Năm 2017: Thêm nhiều đổi mới về phí, lệ phí

Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Cục Thuế Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch phổ biến chính sách thuế

Mức thu lệ phí môn bài với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

Trả lời Công văn số 1239/CT-THNVDT ngày 30/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang phản ảnh vướng mắc về việc xác định doanh thu tính lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh, ngày 24/02/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 590/TCT-TNCN có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 139/2016-/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định: “Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 2 Điều này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.”

Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì: nguyên tắc xác định doanh thu tính lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh là tổng doanh thu của năm trước liền kề năm tính thuế. Riêng đối với hộ mới ra kinh doanh, doanh thu xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế. Việc xác định doanh thu tính thuế môn bài theo doanh thu năm liền trước năm tính thuế là phù hợp để có thể xác định phí môn bài ổn định từ đầu năm, tránh tình trạng phải điều chỉnh lệ phí môn bài trong năm khi có thay đổi doanh thu kinh doanh trong năm tính thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM