VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Miễn thuế năm 2013, 2014 đối với hoạt động kinh doanh nhà trọ, phòng trọ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Miễn thuế năm 2013, 2014 đối với hoạt động kinh doanh nhà trọ, phòng trọ

(Tài chính) Nhằm thực hiện kê khai thuế đúng quy định Thông tư số 187/2013/TT-BTC và tạo thuận lợi cho việc giải miễn thuế đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, miễn thuế năm 2013, 2014 đối với hoạt động kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn cho công nhân các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế Quảng Nam, theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC, những trường hợp được miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2013, 2014 được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất, miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân:  Kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn cho công nhân.

Tuy nhiên, để được miễn thuế nêu trên hộ, cá nhân phải đảm bảo các điều kiện: Thuộc hộ nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khoán; cam kết giữ ổn định mức giá trong năm 2013 và 2014 không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề; phải niêm yết công khai giá và thông báo cho chính quyền xã (phường) nơi kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết về việc thực hiện giá không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề ngay từ ngày 01/01/2013.

Nếu hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện miễn thuế  khoán nêu trên mà trong năm 2013 đã nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước thì được xác định nộp thừa và được hoàn lại số thuế khoán hoặc được bù trừ vào số thuế khoán của những năm tiếp theo.

Thứ hai, miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2013 và năm 2014 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức (không bao gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận tải, hàng không để phục vụ khách hàng, hoạt động kinh doanh khác).

Thông tư quy định điều kiện để được miễn thuế nếu doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; cam kết giữ ổn định mức giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2013 và năm 2014 không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề; công khai niêm yết giá cung ứng suất ăn ca cho công nhân tại trụ sở kinh doanh và thông báo cho chính quyền xã, phường nơi kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Có thể bạn quan tâm