VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Miễn thuế nhập khẩu cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

TCTC Online - Ngày 25/09/2012, Tổng cục Hải quan có công văn trả lời Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Theo đó, trả lời công văn số 3245/EVN-QLXD ngày 10/09/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ thì: " Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc được miễn thuế nhập khẩu"

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/08/2011 của Bộ Tài chính thì: Đối với các dự án điện được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 01/10/2010 trở đi thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 6 Điều 16 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Trường hợp mặt hàng "dây cáp điện" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhập khẩu không chứng minh được là vật tư, nguyên liệu đồng bộ, không tách rời với các máy móc, thiết bị chính để tạo tài sản cố định và thuộc danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được thì không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và phối hợp với Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện./.

Theo Tổng cục Hải quan

Có thể bạn quan tâm