bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Miễn thuế TNCN 50% đối với phần thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Miễn thuế TNCN 50% đối với phần thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất

Bà Trần Thị Xuân (25 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có hỏi về việc xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất.

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Đối với quà tặng kèm khi mua căn hộ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Chuyển nhượng công trình trên đất thuê thực hiện theo quy định nào?

Sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập thế nào?

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

Tại khoản 2 Điều 4, Luật thuế TNCN quy định thu nhập được miễn thuế như sau: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.”

Tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN như sau: "2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở;

b) Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểmchuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ; Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của bà Trần Thị Xuân được miễn thuế TNCN 50% đối với phần thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất thuộc sở hữu của bà Xuân theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 114/xd03 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 25/12/1996; phần còn lại (50%) từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở của bà Xuân và ba con được hưởng thừa kế từ ông Trần Huê do chưa đảm bảo có quyền sở hữu tối thiểu 183 ngày theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ nên không đáp ứng điều kiện miễn thuế.

TCTC (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm