VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Một số ý kiến về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo ưu đãi đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một số ý kiến về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo ưu đãi đầu tư

Nhằm giúp Cục Hải quan tỉnh Nghệ An hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đối với hàng hóa nhập khẩu, ngày 26/7/2017, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4965/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể về vấn đề trên.

Quy trình thanh toán thuế được lập chứng từ tại Cổng thanh toán điện tử hải quan

Hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở dầu, hóa chất

Về hướng dẫn doanh nghiệp xác nhận tính đồng bộ của dây chuyền sản xuất: Căn cứ vào Khoản 1 Điểu 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể, người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính và thực hiện thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC, được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị.

Về vấn đề miễn thuế hàng hóa nhập khẩu: Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ vớỉ máy móc, thiết bị; Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời; Phụ tùng của máy móc, thiết bị; Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Căn cứ theo các quy định trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu (phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị) của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, thì được miễn thuế theo quy đinh; Còn đối với trường hợp hàng hóa là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được thì không được miễn thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM