VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mức phụ cấp với cán bộ kiêm nhiệm quản lý dự án

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Mức phụ cấp với cán bộ kiêm nhiệm quản lý dự án

Bà Trần Vũ Thị Phú Hòa (Quảng Nam) làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Đơn vị của bà được giao làm chủ đầu tư các công trình xây dựng, vậy cán bộ được cử quản lý giám sát công trình có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC không?

Đóng BHXH phải đúng với chức danh nghề

Đóng bảo hiểm theo lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng lao động?

09 đối tượng được tăng lương từ ngày 1/7/2018

Tiền thưởng hằng tháng có tính đóng BHXH?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước quy định về phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một ban quản lý dự án được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại ban quản lý dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều ban quản lý dự án thì mức phụ cấp quản lý dự án kiêm nhiệm được xác định tương ứng với tỷ lệ thời gian làm việc cho từng ban quản lý dự án, nhưng tổng mức phụ cấp của tất cả các ban quản lý dự án làm kiêm nhiệm tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng.

Do vậy, đề nghị bà căn cứ quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM