VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Nhiều khoản đóng góp tự nguyện bị hiểu nhầm thành phí, lệ phí

(Tài chính) Trả lời kiến nghị của cử tri Hải Phòng, Bắc Ninh và Bình Dương, Bộ Tài chính cho biết, trên thực tế, khi có phát sinh một khoản thu nộp thì nhiều người thường cho rằng đó là phí, lệ phí, mặc dù các khoản đóng góp đó không phải là phí, lệ phí.

Hiện nay, một số khoản thu như: khoản đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai; Quỹ an ninh trật tự hoặc có khoản đóng góp mang tính tự nguyện như quỹ khuyến học, quỹ ủng hộ người nghèo…không phải là phí thuộc ngân sách nhà nước.

Pháp lệnh phí và lệ phí đã quy định rõ các tổ chức, cá nhân chỉ được thu các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục phí, lệ phí và nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự đặt ra các loại phí, lệ phí; sửa đổi các mức thu phí, lệ phí đã được cơ quan có thẩm quyền quy định; thu phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, bãi bỏ trên 340 khoản phí, lệ phí ban hành không đúng quy định. Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Chỉ thị này yêu cầu các địa phương rà soát tình hình chấp hành pháp luật về phí, lệ phí, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh; bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí; đồng thời miễn thu đối với một số khoản phí, lệ phí, như: phí an ninh, trật tự; phí phòng, chống thiên tai...

Theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2015, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ để trình Quốc hội Dự án Luật Phí và lệ phí (Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2015) và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2015). Một trong những nội dung quan trọng của Luật phí và lệ phí đó là việc rà soát Danh mục phí, lệ phí hiện hành; tiếp tục chuyển một số khoản phí, lệ phí sang cơ chế giá dịch vụ để thực hiện chủ trương khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ công, đồng thời rà soát để giảm bớt thủ tục hành chính, từ đó xóa bỏ khỏi danh mục phí, lệ phí một số loại phí, lệ phí không cần thiết.

Về việc công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các loại thuế, phí, loại quỹ mà người dân phải đóng hàng năm, Bộ Tài chính nêu: Theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành thì việc thu, nộp từng loại thuế cụ thể phải được thông tin công khai, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan Thuế hiện nay đều đăng tải, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp qua trang mạng (website điện tử trên internet) của từng địa phương, đơn vị. Các thông tin đăng tải đề cập rõ về đối tượng nộp thuế, thuế suất, thời gian, phương thức khai nộp thuế…

Đối với phí, theo Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện thu phí phải niêm yết công khai các quy định trực tiếp liên quan đến từng hoạt động có thu phí tại nơi thu để người dân, doanh nghiêp,…được biết. Các nội dung bắt buộc phải thông báo công khai như: văn bản quy định về thu phí, tên loại phí, mức thu,…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM