Quy định áp dụng cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA

(Taichinh) - Tôi hiện đang làm việc tại Ban quản lý các dự án Nông nghiệp (Ban)-Bộ NN và PTNT. Ban chúng tôi có nhiệm vụ quản lý các dự án ODA vay nợ trong lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT, Thủy sản... Tôi muốn hỏi (i) cách hạch toán kế toán khi rút vốn lần đầu từ Nhà tài trợ về Tài khoản chuyên dụng/TK Đặc biệt của Ban quản lý dự án.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Bởi hiện nay không có hướng dẫn cụ thể nào trong chế độ kế toán áp dụng đối với cả hai loại dự án XDCB và Hành chính sự nghiệp (ii) Hạch toán xử lý chênh lệch tỷ giá đối với cả 2 loại dự án trên vào cuối kỳ kế toán. Một số Sổ tay có hướng dẫn nhưng lại mâu thuẫn với các quy định khác.

Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 1 5/11/2012 (Thông tư 195) của Bộ trưởng Bộ Tài chính (TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản) thì đơn vị chủ đầu tư không được ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. Bộ Tài chính đang nghiên cứu để sửa đổi bổ sung Thông tư 195 trong đó có các quy định áp dụng cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA trong đó có nội dung rút tiền lần đầu từ nhà tài trợ về Tài khoản đặc biệt/ Tài khoản tạm ứng.

Căn cứ vào bản chất của giao dịch rút tiền lần đầu từ nhà tài trợ về tài khoản đặc biệt, chủ đầu tư mới tạm ứng tiền từ nhà tài trợ để chi tiêu, thanh toán chưa xác định chắc chắn sẽ giải ngân hết số tiền nhà tài trợ chuyển cho chủ đầu tư do đó kế toán hạch toán tăng một khoản nợ phải trả mà chưa ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ đầu tư sẽ hạch toán tăng nguồn kinh phí đầu tư khi đã hoàn thành thủ tục giải ngân tiền cho nhà thầu.

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu nội dung liên quan đến việc ghi thu ghi chi vốn ODA cho phù hợp khi sửa đổi bổ sung Thông tư 218/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Theo mof.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục