VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bột thạch anh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bột thạch anh

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 15079/BTC-CST, hướng dẫn Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam triển khai các chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm xuất khẩu là bột cát thạch anh xuất khẩu trước ngày 1/7/2016.

Sẽ có tiêu chí đánh giá cơ quan hành chính Nhà nước

Hàng hoá tiêu dùng nội bộ không phải xuất hoá đơn

Gỡ vướng về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Theo Công văn số 15079/BTC-CST, Bộ Tài chính cho biết: Chính sách thuế GTGT áp dụng trước ngày 01/7/2016 thực hiện theo Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013. Cụ thể:

Khoản 1 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi khoản 23 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định đối tượng không chịu thuế là: Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Về mức thuế suất thuế GTGT, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12: Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ trường hợp sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp sản phẩm bột thạch xuất khẩu của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp sản phẩm bột thạch xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Để có cơ sở áp dụng đúng quy định của pháp luật thuế GTGT, ngày 13/9/2017 Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến các bộ, ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường). Trên cơ sở đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đề nghị Công ty cung cấp các tài liệu sau: Hồ sơ về các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất của nhà máy; Tài liệu về quy trình sản xuất kèm theo các thông số công nghệ chính của quá trình sản xuất; Kết quả kiểm tra (do đơn vị có chức năng thực hiện) thành phần hóa lý của nguyên liệu đầu vào (cát thạch anh) và sản phẩm cuối cùng (05 sản phẩm bột cát thạch anh)./.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm