VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định về thanh toán hợp đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định về thanh toán hợp đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của Bà Đặng Thị Như Quỳnh làm việc tại tỉnh Sóc Trăng với nội dung liên quan đến quy định thanh toán hợp đồng thực hiện nhiệm vụ tư vấn từ nguồn kinh phí sự nghiệp.

Hướng dẫn cách kê khai cột hóa đơn và cột chứng từ

Gỡ vướng về kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính giải đáp về bổ nhiệm kế toán trưởng

Hỏi: Cơ quan tôi có thanh toán hợp đồng thực hiện nhiệm vụ tư vấn từ nguồn kinh phí sự nghiệp với số tiền 393 triệu đồng. Theo Luật đấu thầu và thông tư 68 thì đối với gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng được chỉ định thầu, nhưng khi đơn vị tôi áp dụng theo điều khoản này thì Kho bạc Sóc Trăng không chấp nhận và trả lời rằng: 500 triệu là áp dụng cho vốn xây dựng cơ bản còn 100 triệu áp dụng cho vốn thường xuyên. Kho bạc trả lời như vậy có đúng không?

Trả lời:Theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, thì dịch vụ tư vấn bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Do vậy, đối với gói thầu tư vấn theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 nêu trên, đề nghị Bà Đặng Thị Như Quỳnh áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu.

Trường hợp gói thầu không phải là gói thầu tư vấn theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, việc lựa chọn nhà thầu đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm