VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép

Nếu trong một năm tôi không nghỉ ngày phép nào, xin hỏi tôi có được thanh toán tiền lương cho những ngày không nghỉ phép không?

Chế độ khi giao kết hợp đồng với lao động nghỉ chờ hưu ra sao?

Mở rộng thêm đối tượng được hưởng thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

Luật Lao động đã quy định rất rõ về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép tại Điều 114 như sau: 

Thứ nhất, người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm; hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Thứ hai, người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM