VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép trong trường hợp nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép trong trường hợp nào?

Với các quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức lại, thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân, thì từ ngày 1/11/2018, các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép; vi phạm nghiêm trọng quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động... sẽ bị thu hồi giấy phép.

Hàng loạt ngân hàng ráo riết thanh lý nợ xấu

Bùng nổ mô hình cho vay trực tuyến không qua ngân hàng

Trong một số trường hợp khác, quỹ tín dụng nhân dân (TDND) cũng bị thu hồi giấy phép gồm: Quỹ TDND tự nguyện xin giải thể khi có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; Hồ sơ đề nghị cấp phép quỹ TDND có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp giấy phép; Quỹ TNND không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; Quỹ TDND bị chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản; Quỹ TDND hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được NHNN chi nhánh chấp thuận bằng văn bản.

Bên cạnh việc quy định các trường hợp Quỹ TDND bị thu hồi giấy phép, Thông tư 23/2018/TT-NHNN cũng nêu rõ, các hành vi không được thực hiện trong quá trình thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ TDND.

Cụ thể, kể từ ngày Đại hội thành viên quỹ TDND thông qua đề nghị thu hồi Giấy phép đối với quỹ TDND giải thể tự nguyện hoặc NHNN chi nhánh có văn bản yêu cầu quỹ TDND lập hồ sơ đề nghị giải thể, quỹ TDND, người quản lý, người điều hành, người lao động của quỹ TDND không được thực hiện các hành vi gồm: Cất giấu, tẩu tán tài sản của quỹ TDND, hoàn trả vốn góp của thành viên; Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của quỹ TDND.

Ngoài ra, quỹ TDND, người quản lý, người điều hành, người lao động của quỹ TDND không được cầm cố, thế chấp, tặng cho và cho thuê tài sản của quỹ TDND; Ký kết thỏa thuận, hợp đồng mới trừ các thỏa thuận, hợp đồng nhằm thực hiện chấm dứt hoạt động; Chuyển tiền, tài sản của quỹ TDND ra nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM