Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 đối với các doanh nghiệp được áp thuế suất 20% từ 01/07/2013

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Khánh Hòa)

(Taichinh) - (Tài chính) Theo quy định mới tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 thì các doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá hai mươi tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013. Nội dung này đã được quy định chi tiết tại Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 và Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 (Thông tư 141).
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet
Như vậy, các tổ chức, DN khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2013 cần nghiên cứu nắm bắt thực hiện một số nội dung sau:

1. Xác định xem DN mình có thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/07/2013 hay không?

Theo quy định thì các DN (bao gồm cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu) được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01/07/2013 nếu có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng. Đối với năm 2013, doanh thu này được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm 2012 theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Đối với DN mới thành lập trong thời gian từ 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013 thì doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu "doanh thu phát sinh trong kỳ” (không bao gồm thu nhập khác) mã số [21] trên Tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý I và quý II/2013 theo Mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Trường hợp DN có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế TNDN năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế đầu tiên của năm 2012 nhiều hơn 12 tháng theo quy định thì doanh thu làm căn cứ xác định DN được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của kỳ tính thuế TNDN năm 2012 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Trường hợp DN mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định DN được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân của các tháng đầu năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Đối với DN mới thành lập kể từ ngày 01/07/2013 thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 25% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ các khoản thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% theo quy định).

2. Xác định loại trừ các khoản thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% mà vẫn phải áp dụng mức thuế suất phổ thông 25% trong năm 2013 gồm

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Nguyên tắc hạch toán và xác định riêng đối với phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20%

a) DN phải hạch toán riêng phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20%.

Trường hợp DN không hạch toán riêng được phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được áp dụng thuế suất 20% trên tổng doanh thu trong kỳ tính thuế của DN.

b) Sau khi xác định riêng được thu nhập, DN được phép bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động với nhau, phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập. Việc bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động với nhau trong từng giai đoạn được áp dụng văn bản cụ thể như sau:

- Đối với giai đoạn từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2013 thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Kể từ ngày 01/01/2014 thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013:

- Trường hợp DN xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 thì áp dụng thuế suất 20% theo thực tế DN hạch toán được kể từ ngày 01/07/2013.

- Trường hợp DN không xác định được thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01/07/2013 được xác định trên cơ sở số thu nhập được áp dụng thuế suất 20% phát sinh bình quân trong các tháng nhân (×) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh tính từ ngày 01/07/2013 đến hết năm tài chính đó và được xác định theo công thức sau:

Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% kể từ 01/07/2013 đến hết năm tài chính
=

Tổng thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% phát sinh trong năm tài chính
___________
Tổng số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính
x

Số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ 01/07/2013 đến hết năm tài chính

Ví dụ 1: DN A có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 (năm tài chính 2012 có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ) có tổng thu nhập chịu thuế là 120 triệu đồng  thì việc xác định thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/12/2013 (06 tháng) như sau:

Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% kể từ 01/07/2013 đến ngày 31/12/2013=

120 triệu đồng
_______

12 thángx 6 (tháng)=  60 triệu đồng


Ví dụ 2: DN B có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 31/03/2014 (năm tài chính liền kề trước đó có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ) có tổng thu nhập chịu thuế là 120 triệu đồng thì việc xác định thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% từ ngày 01/07/2013 đến ngày 31/03/2014 (09 tháng) như sau:

Thu nhập thuộc diện được áp dụng thuế suất 20% kể từ 01/07/2013 đến ngày 31/03/2014=

120 triệu đồng
_________

12 tháng

x 9 (tháng)

=  90 triệu đồng

Theo khanhhoa.gdt.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu
Phan Văn Đăng
Đối với doanh nghiệp có đủ 2 điều kiện là: Doanh thu năm dưới 20 tỷ và doanh nghiệp thành lập từ địa bàn kinh tế xã hội khó khăn thì việc ưu đãi thuế như thế nào, lúc này áp mức thuế suất là bao nhiêu? Xin quý cơ quan cho biết
Hanh Hoang
@Ha Trong Hoi: TT 218 có hiệu lực thi hành từ 15/2/2014, và áp dụng cho kỳ tính thuế 2014 trở đi! Như thế kỳ tính thuế 2013 vẫn áp dụng NĐ92 mà, và phải chia và tính số tháng (tùy theo năm TC)
Thanh Quy
DN doanh thu tren 20ty ap dung muc thue suat thue TNDN ntn?
Lý Thị Thủy
Mình cũng có thắc mắc như bạn Trần Thị Thủy, không biết baj có câu giải đáp chưa chia sẻ cho mình qua mail thuyly.k9@gmail.com với
Vu Hoa
Nghị định 218/2013 áp dụng từ ngày 15/2/2014. Quyết toán thuế TNDN năm 2013 vẫn áp dụng điều 2,3 Nghị định 92.
BBT
Bạn Trần Thị Thủy và bạn Hà Trọng Hội có hỏi chúng tôi về việc tính toán số tiền trong công tác quyết toán thuế năm 2013. Về điều này, các bạn có thể gọi, hỏi trực tiếp qua đường dây nóng của Tổng cục Thuế tại các được phương để được giải đáp cụ thể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trang báo FinancePlus.VN của chúng tôi.
trần Thị Thủy
A/c cho e hỏi nếu vậy thì khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2013 tinh thuế suất ntn (20% cho ca năm hay là 25% x LN 6tháng dầu + 20% x LN 6 thang cuối năm ), e dang làm BCTC mà ko biết xử lý ntn hết các a/c giúp e với ạ. Tks a/c!
Ha Trong Hoi
Theo NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 đã bãi bỏ Điều 2,3 trong NĐ 92/2013/NĐ-CP rồi. Cụ thể DN áp dụng thuế suất 20% được tính kể từ ngày 01/01/2014. Theo hướng dẫn trên được tính từ ngày 01/7/2013. Vậy có mâu thuẫn không?

Cùng chuyên mục