VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu

Ngày 3/4/2017, Tổng cục Hải quan có nhận được Công văn số PV1700304 của Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, ngày 12/4/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1181/TXNK-CST giải đáp như sau:

Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc về thuế xuất khẩu

Hoạch định các mục tiêu cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan

Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

Giải đáp vướng mắc về xác định trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu

Kinh tế Việt Nam trước những cơ hội và thách thức mới

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, theo đó người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế và hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 36 Nghị định số 134/2016/nĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM