VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tháo gỡ vướng mắc về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháo gỡ vướng mắc về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Một số vướng mắc về việc bán hàng miễn thuế của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin vừa được Tổng cục Hải quan giải đáp cụ thể tại Công văn số 81/CHG/KHKT-VT.

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Hướng dẫn điều kiện kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan

Giải đáp về vấn đề hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Điều kiện để doanh nghiệp đặt cửa hàng miễn thuế

Ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong năm 2017

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ vào quy định tại Điều 8 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, kiểm tra toàn bộ lượng hàng miễn thuế còn tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin.

Thứ hai, căn cứ vào số lượng hàng hóa còn tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, số lượng hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, số lượng hàng hóa miễn thuế đã bán, số lượng hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện thanh khoản toàn bộ hàng hóa miễn thuế của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin theo quy định.

Thứ ba, sau khi hoàn thành thủ tục thanh khoản, báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

PV.

Có thể bạn quan tâm