VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thời gian ra thông báo phụ thuộc vào trả lời của cơ quan chuyên ngành

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

Thời gian ra thông báo phụ thuộc vào trả lời của cơ quan chuyên ngành

Trước phản ánh của một số doanh nghiệp có hoạt động qua địa bàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc cơ quan Hải quan chậm ra thông báo kết quả phân loại hàng hóa, theo Tổng cục Hải quan, nhiều mặt hàng phải gửi giám định tại cơ quan quản lý chuyên ngành nên thời gian thông báo kết quả phân tích phụ thuộc vào thời gian trả lời của các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa

Doanh thu chuyển nhượng cơ sở sản xuất được tính thuế thế nào?

Miễn thuế TNCN 50% đối với phần thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất

Xác định thu nhập chịu thuế đối với người lao động nước ngoài

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, một số DN phản ánh, cơ quan Hải quan chậm ra thông báo kết quả phân loại hàng hóa, có trường hợp 6 tháng chưa có kết quả phân tích phân loại. Việc này gây khó khăn cho DN là hàng hóa phải bán ra thị trường trong thời gian ngắn, trong khi DN chưa biết chắc chắn hàng hóa sẽ được áp mã phân loại nào để hạch toán giá bán cho phù hợp. DN kiến nghị, cơ quan Hải quan thực hiện đúng thời gian quy định về thông báo kết quả phân tích phân loại hàng hóa.


Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, phần lớn các trường hợp hàng hóa XNK phải phân tích phân loại để xác định mã số được thực hiện phân tích phân loại theo đúng thời gian được quy định trong Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay các trường hợp hàng hóa XNK phải phân tích phân loại để xác định mã số phải qua trình tự: phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK để ban hành Thông báo phân loại gửi về Cục Thuế XNK để nghiên cứu, đề xuất Tổng cục Hải quan ký ban hàng Thông báo phân loại xác định mã số.

Tuy nhiên, một số trường hợp chậm ra thông báo kết quả phân tích do: mặt hàng khó, phức tạp cần xác định thêm nhiều chỉ tiêu, cần có thêm thời gian phân tích; mặt hàng phải gửi giám định tại các cơ quan quản lý chuyên ngành nên thời gian thông báo kết quả phân tích phải phụ thuộc vào thời gian trả lời của các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, để khắc phục vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính. Trong đó, đơn vị trước đây là Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK đã được chuyển đổi, nâng cấp thành Cục Kiểm định Hải quan với chức năng và nhiệm vụ mới. Theo đó, công tác phân tích, phân loại sẽ được giao cho một đơn vị thực hiện.

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm