VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh

(Tài chính) Công ty TNHH Giang Châu (xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định) vừa có công văn số 1308/CVHQ ngày 08/08/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc Thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh.

Trong văn bản số 5233/TCHQ-GSQL ngày 04/09/2013để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thứ nhất, đồng ý để Công ty TNHH Giang Châu được đăng ký tờ khai hải quan làm thủ tục xuất khẩu tàu "Giang Châu 08" (đã xuất cảnh và rời cảng Hòn Khói - tỉnh Khánh Hòa vào ngày 16/04/2013, hành trình đi Cebu - Philippines) mà không phải đưa tàu về Việt Nam để kiểm tra hải quan. Khi làm thủ tục xuất khẩu tàu, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện có gian lận.

Thứ hai, thủ tục xuất khẩu tàu thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu tàu. Hồ sơ hải quan xuất khẩu tàu thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Thứ ba, căn cứ để xác nhận tàu biển đã xuất trên tờ khai hải quan là hợp đồng mua bán tàu biển, Biên bản bàn giao nhận tàu biển và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam theo phụ lục IV Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009 của Chính phủ để đăng ký và mua bán tàu biển.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu tàu để thực hiện các thủ tục xuất khẩu tàu theo nội dung trên.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty chủ động kế hoạch hợp đồng mua bán tàu để đảm bảo không xảy ra tình huống tương tự.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM