VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thủ tục liên quan việc nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay

Thủ tục liên quan việc nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay

TCTC Online - Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có công văn trả lời Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về vướng mắc liên quan việc nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay.

Theo đó, Công văn số 5114/TCHQ-GSQL ngày ngày 25/09/2012 về thủ tục nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay trả lời về những băn khoăn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam như sau:

Việc Công ty đề nghị cơ quan Hải quan cho phép thông quan các phụ tùng, vật tư máy bay căn cứ vào các chứng chỉ FAA hoặc EASA đến ngày 31/12/2012 là vượt thẩm quyền của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, theo trình bày của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại công văn số 843/TCTHK-QLVT dẫn trên và căn cứ quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Tổng Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam để xác định điều kiện nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay của Tổng Công ty.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông vận tải) về việc nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay của Tổng Công ty, cơ quan Hải quan sẽ phối hợp trong quá trình giải quyết thủ tục nhập khẩu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM