VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Một số vướng mắc về nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 56621/CT-TTHT.

Điều kiện dự án đầu tư được hoàn thuế giá trị gia tăng

Kê khai sót hóa đơn, xử lý thế nào?

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Khấu trừ thuế GTGT với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

Trường hợp người nộp thuế (NNT) có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 01 tỷ đồng trở lên và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính thì NNT phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Bên cạnh đó, căn cứ Điểm c Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về kê khai thuế GTGT như sau:

Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của NNT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco có trụ sở chính tại Hà Nội có thuê kho chứa hàng tại các tỉnh, thành phố khác để cho khách hàng của Công ty thuê lại không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh tại các địa phương mà thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM