Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 03CV/WKVN-2017 của Công ty TNHH Won Kwane Vina về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, ngày 30/10/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 5017/TCT-CS hướng dẫn như sau:"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 03CV/WKVN-2017 của Công ty TNHH Won Kwane Vina về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, ngày 30/10/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 5017/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Ngành cơ khí áp dụng công nghệ mới, tăng sức cạnh tranh

Hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Gỡ vướng quy định về thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Chính sách thuế thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QT13 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 về mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT về mức thuế suất 0%;
Căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế suất 0%;
Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất 10%;
Căn cứ quy định trên, về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất, ngày 11/05/2017 Cục Thuế Hải Phòng đã có Công văn số4574/CT-TT&HT trả lời Công ty TNHH Won Kwang Vina.

Theo tapchithue.com.vn

Có thể bạn quan tâm