VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để sửa chữa

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để sửa chữa

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để bảo hành sửa chữa được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án?

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tiền mặt qua cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc

Gỡ vướng chính sách điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi

Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 92/HQHCM-TXNK ngày 11/01/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để sửa chữa. Về vấn đề này, ngày 07/02/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải đảm bảo không làm thay đổi hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa tạm nhập, tạm xuất và không tạo ra hàng hóa khác.

Trường hợp thay thế hàng hóa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì hàng hóa thay thế phải đảm bảo về hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa được thay thế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để bảo hành sửa chữa được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM