VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thuế TNCN đối với khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thuế TNCN đối với khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 2222/TCT-TNCN trả lời Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ của Công ty cồ phần Siêu Thanh Hà Nội.

Theo đó, văn bản của Tổng cục Thuế cho biết:

Về vấn đề này, ngày 24/6/2013 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có ý kiến tại công văn số 2272/LĐTBXH-KHTC như sau: "Theo quy định tại Điều 20 của Bộ Luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 (có hiệu lực thi hành từ 01/5/2013) thì: Hành vi người sử dụng lao động yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp, đảm bảo bẳng tiền hoặc tài sản khác, cho việc thực hiện hợp động lao động là hành vi bị pháp luật cấm.”

Tồng cục Thuế thông báo đề Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết và gửi kèm công văn số 2272/LĐTBXH-KHTC ngày 24/6/2013 cùa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về vấn đề nêu trên./

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM