Tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức được áp dụng như thế nào?

(Taichinh) - Trả lời ý kiến của bạn đọc về nội dung liên quan đến tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định chi tiết tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Hàng tháng, tôi hưởng hệ số 2,34 trở xuống, đầu quý tôi được nhận tạm chi thu nhập tăng thêm hàng tháng với số tiền lớn hơn 8% theo quy định của Nghị định và cuối năm chia trung bình thu nhập tăng thêm cho 12 tháng lớn hơn 8% thì tôi có thuộc đối tượng được hưởng 8% theo nghị định không?

Về vấn đề trên, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, những người sau đây không thuộc đối tượng áp dụng:

a) Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc Công an nhân dân hưởng phụ cấp quân hàm.

Căn cứ quy định nêu trên và thông tin do độc giả cung cấp, thì:

(1) Trường hợp độc giả thuộc đối tượng quy định tại Tiết b, c, Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì không được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

(2) Trường hợp độc giả là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống nhưng công tác trong các cơ quan, đơn vị đã được hưởng tiền lương tăng thêm theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,… thì không thuộc đối tượng được được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

(3) Trường hợp độc giả là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống trong các cơ quan, đơn vị thực hiện bổ sung thu nhập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/5/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ) thì thuộc đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục