Tính lương hưu cho người lao động

Lê Hiền

(Taichinh) - (Tài chính) Nhiều bạn đọc đã viết thư tới TCTC hỏi về chế độ nghỉ hưu và cách tính lương hưu như thế nào. Đáp ứng yêu cầu, FinancePlus.vn đã nghiên cứu Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các chế độ hiện hành để thông tin cho bạn đọc rõ hơn về vấn đề này.
Người lao động tham gia đóng BHXH được Nhà nước đảm bảo trả lương khi nghỉ hưuNgười lao động tham gia đóng BHXH được Nhà nước đảm bảo trả lương khi nghỉ hưu

Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí:

Theo Luật BHXH ban hành ngày 29/06/2006, tại Khoản 1 Điều 2 quy định: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; b) Cán bộ, công chức, viên chức; c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an; d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân; đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng BHXH bắt buộc.

Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e trong Khoản 1, Điều 2 của Luật BHXH (đã kể ở trên) có đủ hai mươi năm (20) đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ sáu mươi (60) tuổi, nữ đủ năm mươi lăm (55) tuổi (lao động trong điều kiện bình thường);
b) Nam từ đủ năm mươi lăm (55) tuổi đến đủ sáu mươi (60)  tuổi, nữ từ đủ năm mươi (50)  tuổi đến đủ năm mươi lăm (55) tuổi và có đủ mười lăm (15) năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm (15) năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 2 của Luật BHXH (đã kể ở trên) có đủ hai mươi (20) năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ năm mươi lăm (55) tuổi, nữ đủ năm mươi (50) tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;
b) Nam từ đủ năm mươi (50) tuổi đến đủ năm mươi lăm (55) tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm (45) tuổi đến đủ năm mươi (50) tuổi và có đủ mười lăm (15) năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm (15) năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

Mức lương hưu hằng tháng:

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỷ lệ % lương hưu được hưởng tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng cho 15 năm đóng BHXH đầu tiên, từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.

Đối với người nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì tỷ lệ % hưởng lương hưu sau khi tính như trên sẽ bị giảm đi 1% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Cách tính tiền lương, tiền công bình quân tháng:

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được xác định như sau:
- Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu được tính:
+ Bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia BHXH trước tháng 1/1995;
+ Bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ tháng 1/1995 đến tháng 12/2000;
+ Bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia BHXH trong thời gian từ tháng 1/2001 đến tháng 12/2006;
+ Bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu nếu bắt đầu tham gia BHXH từ tháng 1/2007 trở đi.

- Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

- Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian.

Điều chỉnh lương hưu:

Tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo các chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh tăng tại thời điểm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được quỹ BHXH bù bằng mức lương tối thiểu chung.

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế theo quy định của Chính phủ.

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

1. Người lao động đã đóng BHXH trên ba mươi năm (30) đối với nam, trên hai mươi lăm (25) năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ ba mươi mốt (31) trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu (26) trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.  

Người hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế do quỹ BHXH đảm bảo.

Hiện, chế độ hưu trí (tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ tính lương hưu) cho các đối tượng tham gia đóng BHXH (cả nam và nữ) đang được Chính phủ xem xét để điều chỉnh cho phù hợp (sau khi tham khảo ý kiến của người dân và số liệu tính toán quỹ BHXH).

Hiện tại, chế độ hưu trí và cách tính lương hưu như trên vẫn đang áp dụng và được người dân chấp thuận.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu
hieu tao
Trong thời gianlam việc ngoài việc lương hàng tháng ban tôi còn có hưởng phụ cấp độc hại 40% lương và khoảng phụ cấp này đều có đóng thêm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Như vậy khi nghỉ hưu thì lương hưu của bạn tôi được tính như thế nào, xin ban biên tập giải thích giùm tôi, xin cảm ơn
Nguyễn Thị Vân
Tôi làm việc tại Cty TNHH( tư nhân) tham gia BH từ 01/2002 theo hệ số thang bảng lương của nhà nước( có văn bản đăng ký phương thức trả lương cho ngừoi LĐ với Sở lao động và cơ quan BH quản lý)và thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng tương ứng với hệ số nhưng thể hiện bằng tiền( do cán bộ cơ quan BH yêu cầu quy đổi ra số tiền) đầy đủ. khi nghỉ hưu được tính như thế nào. Xin ví dụ cụ thể. Xin chân thành cảm ơn!
phạm thị an
tôi nghỉ hưu vào thời điểm 15/8/2013, khi chính phủ đã duyết chế độ mức lương tối thiểu là 1150, nhưng lương hưu của tôi chỉ đươch tính theo mức 1050, cho đến nay 11/2014 chưa được điều chỉnh, vậy có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao không?Hãy cho chúng tôi biết cần tìm nơi nào để xin giải quyết. Telex VNi VIQR
Phạm Tiến Vương
Mình đang làm việc tại công ty than dược 9 năm " Mình hưởng hệ số lương 3.45 với tổng mức lương thu nhập BQ = 5 T/Thg". Mình đóng BHXH được 9 năm. Nay vì ĐK gia đình nên mình chuyển sang công ty khác làm việc với mức lương 2.5 T/Thg. Sau này khi mình về nghỉ hưu thì có đươc tính bình quân tổng số năm mình đã làm việc ở hai công ty không. Và nếu mình nghỉ trước tuổi 45. Mình xin đóng BHXH cho đủ 20 năm. Thì sau này tính lương hưu như thế nào?
Bùi Thị Phồn
tôi vừa làm thủ tuc nhận lương hưu nay được 2 tháng,thời gian đóng bảo hiểm cua tôi là 25năm 6 tháng ,tôi tham gia đóng bảo hiểm ở công ty Len Biên Hòa tư năm 1987 đến năm 2001va chuyển qua công ty khac va đóng bảo hiểm tiếp cho đến nay và về hưu số tiền lương hưu cua tôi hàng thang được lảnh là 1.615.500đồng xin hỏi luật như vậy có hợp lý không,xin quý nhà báo trả lời ,tôi rất bức xúc mà không biết phải lam sao
Phạm Thị Hồng Ngọc
Bố tôi năm nay 53 tuổi, đã có 21 năm đóng BHXH + 3 năm đi bộ đội, lương bậc 6, hệ số 4,07 thì tiền lương hưu sau này của bố tôi sẽ được tính như thế nào?
Nguyễn An
Tôi hiện nay 41 tuổi mới bắt đầu đóng BHXH với mức lương đóng BHXH là 5.000.000 đồng/ tháng , nếu tôi đóng đủ 20 năm thì đến năm 61 tuổi sẽ được nghỉ hưu. Nếu tôi cố định mức lương này để đóng BHXH thì khi về hưu (61 tuổi) tôi sẽ được hương lương hưu là bao nhiêu ạ?
Nguyễn thị thanh hương
Tôi về hưu đúng tuổi, 55t đóng bảo hiểm đầy đủ. Trong quá trình lam việc tôi hưởng chế đọ độc hại, vậy khi về hưu tôi có được tính trợ cấp độc hại ko, trợ cấp chức vụ có được tính không
Nguyễn Hào
Đối tượng nghỉ hưu thuộc doanh nghiệp đều hưởng mức lương cơ sở là 1.050.000,người nghỉ tháng 7/2013 thì được điều chỉnh tăng 9,6%,tại sao người nghỉ từ tháng 8/2013 thì không được tăng 9,6%?
lê nguyên đức
Cho tôi hỏi, tôi làm việc taị một doanh nghiệp nhà nước từ năm 1976 đến nay xin nghỉ hưu, ví dụ mức lương bình quân 5 năm cuối đóng bhxh của tôi là 3trieu/tháng, mức lương hiện tại là 4trieu5/ tháng. Tôi đóng bảo hiểm được 38 năm. Tôi chỉ hỏi về trợ cấp một lần về số 8 năm đóng dư bảo hiểm được trợ cấp 4 tháng lương. Tính theo lương hiện đang hưởng 4t5 hay tính lương bình quân 5 năm là 3 triệu. Cảm on!

Cùng chuyên mục