Tính thuế khi chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất thuê

(Taichinh) - Công ty TNHH chế tạo máy Hong Yuan Hải Phòng Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất thuê và tài sản trên đất của doanh nghiệp chế xuất.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Cục Thuế thành phố Hải Phòng trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT như sau: "...a.3) Trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Riêng trường hợp thuê đất xây dựng nhà để bán, kể từ ngày 1/7/2014 thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013...";

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 10%;

Căn cứ Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được xác định như sau: "...Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hoá đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng cấp lẻ...";

Theo hướng dẫn tại công văn số 5892/TCT-CS ngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn và thuế GTGT.

Từ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất thuê đất của Công ty liên doanh Khu công nghiệp Đồ Sơn (tiền thuê đất trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê), đến ngày 12/5/2015 Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Công nghiệp Honbase Việt Nam (là doanh nghiệp nội địa) thì đây không phải là hoạt động phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Giá tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng trừ (-) số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước cho thời gian thuê còn lại (nếu có).

Công ty kê khai và nộp thuế GTGT theo Tờ khai mẫu số 01/GTGT (Ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) và được cơ quan thuế cấp hoá đơn GTGT lẻ theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Theo chinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục