VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Trí thức trẻ tại huyện nghèo có được chế độ nâng lương?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trí thức trẻ tại huyện nghèo có được chế độ nâng lương?

Theo phản ánh của ông Lê Khắc Thu, hiện nay ở xã ông đang công tác (xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) có một số trí thức trẻ tình nguyện theo Chương trình của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg, công tác từ năm 2010 đến nay vẫn chưa được nâng bậc lương thường xuyên.

09 đối tượng được tăng lương từ ngày 1/7/2018

Đánh giá mức lương hiện tại làm cơ sở điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019

Có trích lập quỹ lương khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp?

Cơ quan ông Thu đã nhiều lần kiến nghị vấn đề này đến Phòng Nội vụ, cũng như nhiều lần trong tiếp xúc cử tri HĐND các cấp có sự tham dự của lãnh đạo huyện, tỉnh và cũng đã gửi kèm Công văn trả lời số 3329/BNV-CTTN ngày 27/7/2015 của Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ về thời hạn hợp đồng lao động, chế độ chính sách đối với trí thức trẻ tình nguyện theo Quyết định 70/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Thu hỏi, các trí thức trẻ không được nâng lương thường xuyên là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 27/7/2015, Bộ Nội vụ có Văn bản số 3329/BNV-CTTN về thời hạn hợp đồng lao động, chế độ, chính sách và mức tiền công hàng tháng đối với trí thức trẻ tình nguyện theo Quyết định 70/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, việc ký hợp đồng lao động và thỏa thuận về chế độ, chính sách, mức tiền công hàng tháng giữa cơ quan quản lý có thẩm quyền được UBND tỉnh phân cấp và trí thức trẻ được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 64 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Như vậy, chế độ nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện theo thỏa thuận quy định trong hợp đồng lao động.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM