VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xác định đối tượng không chịu thuế?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xác định đối tượng không chịu thuế?

Công ty TNHH Bê tông Sơn Lâm (Bà Rịa-Vũng Tàu) sản xuất gạch không nung để xuất khẩu. Nguyên liệu chính của sản phẩm là đá xây dựng (1x2), đá xây dựng mi sàng, xi măng, bột màu, phụ gia hóa chất...đề nghị giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc tính thuế GTGT đối với sản phẩm này.

Thanh toán số giờ giảng vượt định mức tại các cơ sở đào tạo ra sao?

Giải đáp về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Giải đáp chế độ tài chính đối với nhà khách của tỉnh

Gỡ vướng về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm thường xuyên

Giải đáp về thuế giá trị gia tăng đối với thuốc bảo vệ thực vật?

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế quy định đối tượng không chịu thuế là “23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên”.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP,“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Bê tông Sơn Lâm sản xuất gạch không nung từ đá xây dựng (sản phẩm từ tài nguyên khoáng sản) và xi măng (sản phẩm công nghiệp, không còn là tài nguyên khoáng sản) thì khi xuất khẩu, sản phẩm gạch không nung thuộc trường hợp phải tính trị giá tài nguyên khoáng sản (trị giá đá xây dựng, không tính trị giá sản phẩm không là tài nguyên khoáng sản) cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM