VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xác định thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xác định thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất

Mới đây, Tổng cục Thuế có nhận được phiếu hỏi của UBND tỉnh Lạng Sơn về những chính sách liên quan đến việc đôn đốc và thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất?

Doanh nghiệp nào được miễn thuế sử dụng đất?

Chính sách thuế đối với các khoản trợ cấp thôi việc

6 kiến nghị thúc đẩy đầu tư nhà cho thuê giá rẻ

Về những nội dung trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”

Như vậy, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 76/2014/TT-BTC chỉ quy định người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 05 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Do đó, Tổng cục Thuế xin ghi nhận kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn về thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất để phối hợp và trình cấp có thẩm quyền sửa Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn để chỉ đạo các cơ quan liên ngành thực hiện việc theo dõi, thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất nêu trên. Trường hợp có vướng mắc do chính sách chưa quy định rõ thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn có văn bản báo cáo rõ và gửi hồ sơ cụ thể để Tổng cục Thuế xem xét trả lời.

TCTC (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm