VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng các sản phẩm rượu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng các sản phẩm rượu

Công ty TNHH International Beverage Việt Nam hỏi về việc xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng các sản phẩm rượu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến trả lời cụ thể tại văn bản số 265/TCHQ-TXNK ngày 12/1/2017.

Nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Hải quan Hồ Chí Minh quyết tâm thu đạt chỉ tiêu 109.000 tỷ đồng

Năm 2017: Hải quan cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư này.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH International Beverage Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện khai báo trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định.

PV.

Có thể bạn quan tâm