VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn sử dụng ngân sách địa phương cho người nghèo vay

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn sử dụng ngân sách địa phương cho người nghèo vay

Thông tư 11/2017/TT-BTC quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có) do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở các quy định hiện hành của NHCSXH và phù hợp với thực tế tại địa phương...

Gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao có lãi suất phù hợp

Nhiều chính sách từ Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ người nghèo và nông nghiệp

Agribank: Chuyển mình từ thành công tái cơ cấu

Thông tư quy định, đối tượng áp dụng là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Theo đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác gồm:
Nguồn vốn còn lại tại thời điểm giải thể của Quỹ giải quyết việc làm địa phương thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Nguồn vốn ngân sách địa phương trích hàng năm (bao gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và khả năng cân đối ngân sách) ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với ngân sách cấp tỉnh), Hội đồng nhân dân cấp huyện (đối với ngân sách cấp huyện) quyết định.
Nguồn tiền lãi thu được từ cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được trích hàng năm để bổ sung vào nguồn vốn ủy thác theo quy định.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM