công dân."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Không thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân lần đầu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân lần đầu

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2017, Thông tư 331/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí cấp căn cước công dân.

Nhận thưởng Tết, bạn phải đóng thuế bao nhiêu?

Từ 01/07/2017, tài khoản sẽ bị khóa khi nhập sai mã liên tiếp 5 lần

Cá nhân đủ 15 tuổi được mở tài khoản mà không cần tài sản riêng

Có được cấp lại bản chính Giấy khai sinh?

Thông tư 331/2016/TT-BTC được áp dụng đối với hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Luật căn cước công dân từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, Các trường hợp miễn lệ phí bao gồm:

Trường hợp đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Đồng thời Thông tư 331/2016/TT-BTC cũng nêu rõ các trường hợp không phải nộp lệ phí cụ thể:

Một là, trường hợp công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân;

Hai là, trường hợp đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân;

Ba là, trường hợp đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Ngoài ra, Thông tư 331/2016/TT-BTC cũng quy định Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân mức phí là 30.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

PV.

Có thể bạn quan tâm