VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Mỗi dự án được vay tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mỗi dự án được vay tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư

Đó là quy định mới tại Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước vừa được Chính phủ ban hành ngày 31/3/2017.

Nhiều ngân hàng tập trung tín dụng tiêu dùng

Tăng cường yêu cầu kiểm soát nội bộ tại các tổ chức tín dụng

Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động).

Nghị định này nêu rõ, thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Riêng các dự án đầu tư thuộc nhóm A thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm.

Đồng thời, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng mức lãi suất bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 5 năm trong thời hạn 1 năm trước thời điểm công bố lãi suất theo quy định tại Nghị định này cộng (+) tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM