VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Một số điểm mới về tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một số điểm mới về tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP

Từ ngày 19/6/2018, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Loại bỏ nhà đầu tư “tay không bắt giặc” trong các dự án PPP

Đề xuất mới về quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Rà soát 26 dự án sử dụng vốn vay của WB và ADB

Theo đó, so với quy định hiện hành thì tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP có những thay đổi sau:

Thứ nhất, đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư, tăng 5% so với quy định hiện hành.

Thứ hai, đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc:

+ Phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%, tăng 5% so với quy định hiện hành;

+ Phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.

Vốn góp của Nhà nước, vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM