VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mức chi biên soạn tài liệu giáo dục được quy định thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mức chi biên soạn tài liệu giáo dục được quy định thế nào?

Ngày 15/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/9/2019.

Áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong y tế, giáo dục và dịch vụ công

Giá bán sách giáo khoa tăng từ 1.000-1.800 đồng/cuốn

Xây dựng nền giáo dục mở: Xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh hiện nay

Sửa Luật Giáo dục và câu chuyện tài chính

Theo Thông tư số 51 /2019/TT-BTC nguồn kinh phí thực hiện gồm: Ngân sách địa phương; kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Thông tư nêu rõ, đối với chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định nội dung và mức chi biên soạn tài liệu như sau: Thù lao cho tác giả tối đa 450.000 đồng/tiết; thù lao cho chủ biên tối đa 50.000 đồng/tiết; thù lao cho tổng chủ biên tối đa 35.000 đồng/tiết.

Với thù lao minh họa tài liệu được quy định: Thù lao trang bìa tối đa 350.000 đồng/bìa; thù lao can, vẽ kỹ thuật tối đa 15.000 đồng/hình; thù lao vẽ hình minh họa có tính nghệ thuật tối đa 200.000 đồng/hình.

Đối với chi hoàn thiện tài liệu, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức hoàn thiện tài liệu giáo dục của địa phương, tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức.

Trong thời gian tập trung để hoàn thiện tài liệu được chi các nội dung sau: Chi thù lao cho tác giả, biên tập viên tối đa 110.000 đồng/người/ngày; chi phụ cấp tiền ăn tối đa 200.000 đồng/người/ngày; tiền nước uống tối đa 40.000 đồng/người/ngày; tiền tàu xe thanh toán theo thực tế. Ban tổ chức, thực hiện thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tập trung tại nơi đến công tác, mức chi theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành. Số lần tổ chức hoàn thiện tài liệu không quá 3 lần.

Đối với chi cho hoạt động điều tra, khảo sát, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM