VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Người bán hàng đa cấp doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế TNCN

Cá nhân kinh doanh bán hàng đa cấp có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế TNCN. Nguồn: internet

Người bán hàng đa cấp doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế TNCN

Tổng cục Thuế đã giải đáp cụ thể vướng mắc trong hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp tại Công văn số 2970/TCT-DNNCN ngày 31/7/2019.

Người bán hàng đa cấp phải làm gì khi doanh nghiệp dừng hoạt động?

Bộ Công Thương khuyến cáo nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp

Thu hồi giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp

Ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam hiện nay

Tổng cục Thuế dẫn chứng khoản 1, điều 2 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định, thu nhập từ kinh doanh gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật. Thu nhập này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế TNCN là tổng số tiền hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhận được trong năm dương lịch.

Căn cứ quy định trên, cá nhân kinh doanh bán hàng đa cấp có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế TNCN. Doanh thu để xác định mức 100 triệu đồng/năm thuộc diện không phải nộp thuế TNCN là tổng doanh thu từ tất cả các nguồn trong năm.

Đối tượng không phải nộp thuế TNCN với khoản doanh thu từ bán hàng đa cấp có trách nhiệm kê khai toàn bộ doanh thu từ các nguồn trong năm. Trường hợp kê khai không đúng thực tế thì cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho hành vi của mình.

Sau khi có thông tin kê khai của người bán hàng, cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ của cá nhân, tham khảo cơ sở dữ liệu tại hệ thống quản lý thuế tập trung của ngành thuế để xác định các khoản doanh thu từ kinh doanh như bán hàng đa cấp từ các tổ chức chi trả, cho thuê tài sản, hộ kinh doanh, kinh doanh đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp từ các tổ chức chi trả khác…

Trên cơ sở trên xác định chính xác đối tượng bán hàng đa cấp có thuộc diện không phải nộp thuế TNCN hay không. Trường hợp đúng là đối tượng không phải nộp thuế thì người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế đã nộp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM