tiền lương năm 2017 của các địa phương bao gồm: 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2016 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; 10% tiết kiệm chi thường xuyên..."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 quy định thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 quy định thế nào?

Tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 nêu rõ, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của các địa phương bao gồm: 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2016 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; 10% tiết kiệm chi thường xuyên...

Gỡ vướng về sử dụng kinh phí cải cách tiền lương

Những đối tượng nào được hưởng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng?

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 và áp dụng đối với năm ngân sách 2017, Thông tư 326/2016/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của các địa phương bao gồm: 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2016 thực hiện so với dự toán (không kể thu tiền sử dụng đất) được Thủ tướng Chính phủ giao; 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao; một phần số thu được để lại theo chế độ năm 2017 phải trích để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định; nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2016 trở về trước chưa sử dụng chuyển sang.

Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho các địa phương ngân sách khó khăn sau khi đã cân đối nguồn mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định…


PV.

Có thể bạn quan tâm