VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phân bổ dự toán, chuyển kinh phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phân bổ dự toán, chuyển kinh phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH

Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính đã sửa đổi quy định về phân bổ dự toán, chuyển kinh phí chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo.

Cải cách thủ tục hành chính ngành BHXH: Tháo gỡ rào cản giao dịch cho doanh nghiệp

Chuyển sang đóng BHXH mức thấp hơn, lương hưu tính thế nào?

Chủ động, quyết liệt phát triển mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT trước tác động của dịch Covid-19

Theo đó, căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, BHXH Việt Nam phân bổ dự toán chi tiết theo các chế độ quy định tại Điều 27 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, gửi Bộ Tài chính để thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trước ngày 25 hằng tháng, Bộ Tài chính chuyển từ ngân sách trung ương một khoản kinh phí bằng mức chi bình quân một tháng của dự toán được cấp có thẩm quyền giao trong năm (trong đó có chi phí chi trả) vào quỹ BHXH để BHXH Việt Nam thực hiện chi trả cho người thụ hưởng trong tháng tiếp theo.

Sau khi quyết toán năm được duyệt, nếu số kinh phí Bộ Tài chính đã chuyển vào quỹ BHXH lớn hơn số quyết toán, BHXH Việt Nam nộp trả ngân sách trung ương phần chênh lệch thừa. Trường hợp số kinh phí Bộ Tài chính đã chuyển vào quỹ BHXH nhỏ hơn số quyết toán, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cấp bổ sung phần chênh lệch thiếu cho BHXH Việt Nam.

Về phân bổ, giao dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho Cục Việc làm và các Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho Cục An toàn lao động và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 24/2020/TT-BTC cũng quy định về chuyển kinh phí chi trả chế độ và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM