VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Ảnh minh họa.

Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Những vướng mắc về quản lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động mới đây đã được Tổng cục Thuế giải đáp thỏa đáng.

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài khi xuất cảnh

Hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngành hàng không, vận tải

Hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động khoa học công nghệ

Hộ kinh doanh thu mua hàng hóa nông sản để bán ra phải nộp thuế GTGT tại khâu bán ra

Tại Công văn số 3880/TCT-KK ngày 17/9/2020 gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến việc xử lý số thuế GTGT đã hoàn cho dự án đầu tư Nhà máy bột và giấy Tân Mai (Quảng Ngãi) do bị chấm dứt hoạt động đầu tư dự án, Tổng cục Thuế cho biết, khoản 3, khoản 4 Điều 48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định, nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất.

Cùng với đó, căn cứ vào khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp dự án đầu tư Nhà máy bột và giấy Tân Mai (Quảng Ngãi) của Công ty cổ phần Tân Mai miền Trung chấm dứt hoạt động, Cục Thuế Quảng Ngãi và Công ty thực hiện xử lý số thuế GTGT đã được hoàn theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty Cổ phần Tân Mai miền Trung không chủ động kê khai điều chỉnh, nộp lại số tiền phải thu hồi hoàn thì Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thu hồi hoàn và xử phạt vi phạm hành chính thuế theo thẩm quyền.

Để đảm bảo quản lý thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về đầu tư, về đất đai trên địa bàn yêu cầu, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM