VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định lập dự toán cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định lập dự toán cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Sau gần 7 tháng, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực (1/7/2016), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Những điểm mới về lãi suất trong hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng

Khung giá mới về dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật

Quy chế mới về hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam

Trên cơ sở tính chất, mức độ phức tạp của mỗi hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thông tư quy định cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chi theo những nội dung thuộc phạm vi các hoạt động như tổng kết việc thi hành pháp luật hiện hành; tập hợp, rà soát đánh giá văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội phục vụ lập đề nghị xây dựng văn bản, lập đề nghị chương trình xây dựng văn bản… đánh giá tác động của chính sách, tác động của văn bản…

Ngoài các khoản chi, Thông tư cũng quy định các mức chi cụ thể. So với Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP và Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP thì định mức chi đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, mức chi soạn thảo văn bản từ 2.700.000 đồng - 12.000.000 đồng/dự thảo văn bản, tùy thuộc vào loại văn bản và tính chất ban hành mới, thay thế hay văn bản sửa đổi bổ sung một số điều; mức chi góp ý từ 250.000 đồng - 1.000.000 đồng/văn bản, tùy thuộc vào loại văn bản và tính chất ban hành mới, thay thế hay văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều…

Đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, nghị quyết của UBTVQH định mức phân bổ kinh phí cho cơ quan chủ trì soạn thảo từ tối đa 250 triệu đồng - 2 tỷ đồng/dự án; Nghị định của Chính phủ, định mức phân bổ kinh phí 40 triệu đồng - 60 triệu đồng/dự thảo văn bản. Trường hợp phải tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi, nhiều lần với phạm vi rộng, thì mức phân bổ kinh phí do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng quyết định trong phạm vi dự toán ngân sách chi thường xuyên được giao.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên đã được giao để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM