VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định mới về thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định mới về thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Tại Điều 18, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế đã quy định rõ về thời hạn nộp tiền sử dụng đất với một số điểm mới.

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng với hoạt động vãng lai ngoại tỉnh

Tăng mức phạt tiền đối với hành vi khai sai, không đầy đủ nội dung hồ sơ thuế

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2020 quy định: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất, thì tại Nghị định số 126/2020 đã bổ sung thêm trường hợp hộ gia đình, cá nhân phải nộp 100% tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020 thay thế cho khoản 4 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM