VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay được sửa đổi thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay được sửa đổi thế nào?

Ngày 23/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/08/2015 quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Chính phủ ban hành Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm

Chính phủ: Ưu tiên nguồn lực để triển khai chữ ký số

Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Năm 2019, Chính phủ cần giải quyết tình trạng “tồn kho” chính sách

Theo Nghị định số 07/2019/NĐ-CP, tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác, tàu bay được thuê mua hoặc thuê theo hình thức thuê không có tổ bay, với thời hạn thuê từ 24 tháng trở lên để khai thác tại Việt Nam phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Đối với tàu bay đã qua sử dụng, đăng ký quốc tịch lần đầu phải đáp ứng các yêu cầu về tuổi như quy định áp dụng cho tàu bay đã qua sử dụng tại thời điểm nhập khẩu vào Việt nam theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người thuê, mua tàu bay có thời hạn 06 tháng trở lên phải đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay và hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin ghi trong hồ sơ.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA, cấp Giấy chứng nhận mới hoặc ban hành văn bản liên quan.

Trường hợp từ chối việc sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA thì Cục Hàng không Việt Nam phải trả lời người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM