VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quỹ từ thiện phải công khai tình hình tài chính theo quý, năm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quỹ từ thiện phải công khai tình hình tài chính theo quý, năm

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết

Phạt đến 30 triệu đồng nếu dùng giấy tờ giả về đất đai

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất, áp dụng từ ngày 1/1/2020

Chuyển nhượng dự án đầu tư có phải nộp thuế GTGT?

Theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, quỹ từ thiện, quỹ xã hội có nghĩa vụ công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31/3 hàng năm.

Hàng năm, quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động của quỹ và báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi quỹ đặt trụ sở trước ngày 31/12.

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP nêu rõ, Hội đồng quản lý quỹ và Giám đốc quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính quỹ hàng quý, năm theo 03 nội dung sau:

Một là, danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho quỹ.

Hai là, danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ quỹ; công khai kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

Ba là, báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ và kết luận của kiếm toán (nếu có) trên phương tiện thông tin đại chúng hàng năm theo quy định hiện hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM