VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú

Để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa giải đáp vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú.

Trên 3,8 nghìn nội dung vướng mắc của người nộp thuế được giải đáp

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Gỡ vướng về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Quyết toán thuế qua mạng xã hội

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của người nộp thuế: "Người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên từ tháng 3/2018, trong năm là cá nhân cư trú. Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì có tính đến các khoản thu nhập của người này từ tháng 1-2 hay không? Khi tính giảm trừ thì tính 10 tháng hay là 12 tháng?"

Giải đáp vướng mắc này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn, theo quy định, trường hợp cá nhân cư trú là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc Hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng).

Như vậy, trường hợp người nước ngoài này là cá nhân cư trú thuộc công dân của quốc gia đã ký kết Hiệp định với Việt Nam thì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhânsẽ tính từ tháng đến Việt Nam (tháng 3) và tính giảm trừ gia cảnh 10 tháng.

Trường hợp người nước ngoài này là cá nhân cư trú thuộc công dân của quốc gia chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam. Người này phải tổng hợp thu nhập ở nước ngoài trong tháng 1 và tháng 2 vào toàn bộ thu nhập ở Việt Nam để quyết toán và tính giảm trừ 12 tháng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM